פסטיבל פופ נואיבה | 1978

שירים מתוך פסטיבל הפופ שהתקיים בשנת 78 בנואיבה. באלבום נכלל ביצוע חי של יגאל בשן לשירו "בנואיבה הדגים כובים שירים".

Go to link