גדליהו והמיסטוק | 1982

מחזמר לילדים על פי ספרו של דוקטור סוס מילים, לחנים, עיבודים והפקה מוסיקלית: גרי אקשטיין. השירים אותם יגאל בשן מבצע: 1) אלה הם פני הדברים 2) איזה יום יפה - ביצוע: יגאל בשן וגרי אקשטיין.

Go to link