אופירה ורוית יוספי | 1989

אלבומן היחיד של האחיות יוספי בהפקת יגאל בשן בשן אף מבצע באלבום לצד האחיות את השיר "יום יבוא".

Go to link