אופירה יוספי-לא שחורה לא לבנה | 1988

אלבום הבכורה של אופירה יוספי בהפקת יגאל בשן

Go to link