top of page

 להקת פיקוד צפון | מהצפון באהבה | 1969 

עיבודים והדרכה מוסיקלית: פולדי שצמן.

 

שירי האלבום:

1. הנבל – מילים: יורם טהרלב, לחן: משה וילנסקי.

2. סיביר שלנו – מילים: דן רביב, לחן: דרורה חבקין.

3. מיכל ומיכאל – מילים: נתן אלתרמן, לחן:רפי בן משה.

4. צפור הגשם – מילים: תירצה אתר, לחן: נורית הירש.

5. האישה האידיאלית – מילים: דידי מנוסי, לחן: פולדי שצמן.

6. תמיד אותם – מילים: תירצה אתר, לחן: אמיתי נאמן.

7. רגע לפני – מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש.

8. מתנה מן הים – מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש.

9. לילה בירושלים המזרחית – מילים: יאיר קלינגר, לחן: יהודה כץ.

10. הגליליות – מילים: יחיאל מוהר, לחן: פולדי שצמן.

11. למה לך מנגו – מילים: שולמית לפיד, לחן: דרורה חבקין.

12. פתחו את כל החלונות – מילים: איתן פרץ, לחן: אפי נצר.

bottom of page