קטעי וידאו מכל הזמנים:

יגאל בשן וילדי בית ספר למוסיקה - שמים

יגאל בשן | בית הערבה | שירים בכיכר 2013