קטעי וידאו מכל הזמנים:

יגאל בשן וילדי בית ספר למוסיקה - שמים