אילנית

אילנית -ביצעו יחדיו את הדואט "כשיבוא שלום לארץ"- השיר נכתב למצעד השנתי של גלי צה"ל תשל"ד כשיר נבחרי השנה במוסיקה שבוצע ע"י יוצרי השנה. בנוסף, הופיעו יחדיו בפסטיגל 84.